YOGA

The Yoga Wanderlust

Hành trình đến với Yoga, khi tình yêu đủ lớn và đủ kiên trì.

Yoga dành cho tất cả mọi người, ai ai cũng tập được nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và tình yêu đủ lớn để theo đuổi. Lúc còn là sinh viên, khi chưa nhiều người biết đến Yoga, mình đã được một người anh hướng dẫn tập Yoga, từ lúc 5h30 sáng anh […]

Read More
error: Content is protected !!